Hjertesaker

«Vi har romantisert individualismen»

 Meningen med livet har jeg gitt opp for lenge siden. Mening, derimot slipper ikke taket i meg. Jeg bare må ha det, om ikke følelsen av ekstremt lav himmel skal knuge meg.

I jobben som journalist i Aftenposten var  jeg så privilegert at jeg bare kunne ringe opp noen av de klokeste og mest erfarne blant oss og snakke om slikt.

Jakten på mening

Særlig da «Jakten på mening»  i 2015 ble lansert som noe av det viktigste for folk flest hos alt fra Oprah til magasinet Wired og TED – som arrangerte en konferanse rundt emnet.

Her følger et sammendrag av en samtale jeg hadde med psykolog Gry Stålsett for snart to år siden. Med sin  doktorgrad i eksistensielt orientert terapi er hun særlig kompetent på området. I tillegg er hun førsteamanuensis i Religionspsykologi ved Menighetsfakultet.

gry-stalsett-snakker-om-hva-som-gir-mening-i-livet
Psykologspesialist Gry Stålsett – portrett

For Gry Stålsett gir barn, familie og venner dyp mening til livet. Hun pleier å si at hun er «høy» på mening – for som psykolog har hun også et meningsfylt arbeid. I tillegg er hun god på å nyte øyeblikk av ro og påfyll. Særlig over kaffekoppen i den grønne, slitte lenestolen på Kaffebrenneriet i nærheten der hun bor.

-Men dessverre er manges følelse av identitet blitt sterkt knyttet til det ytre; alt fra utseende til diverse prosjekter, det være seg jobb eller andre aktiviteter.

Mange er også blitt avhengige av å skulle iscenesette seg selv gjennom sosiale medier, noe som kan bidra til mindre oppmerksomhet på det indre, og etterhvert en følelse av indre tomhet som ofte kobles opp mot en følelse av fravær av mening.

Mening erstattes med ytre ting

«Mening» blir erstattet med ytre stimuli, som ikke nødvendigvis har en bevisst retning eller er grunnet i et bevisst verdivalg.

Man blir også mer sårbar hvis mening i livet forveksles med vellykkethet, «likes» og fravær av vanskelige følelser. Sosiale medier har bidratt til en verdimessig dreining der.

Vi har romantisert individualismen, for å si det med filosofen Axel Honneth. Det er en illusjon å tro at lykken ligger i den ytre iscenesettelsen, at vi ikke trenger hverandre og at vi er selvtilstrekkelige.

Mange lider under denne moderne misforståelsen.

– Vi opplever for tiden en depresjonsepidemi – den nest største årsak til fravær fra arbeidslivet er depresjon. Vi ser en økning i skamrelaterte lidelser, det vil si lidelser som depresjon, sosial angst, selvskading, spiseforstyrrelser og rusmisbruk. De representerer den nye samtidsskammen over at vi ikke er perfekte, at vi ikke er gode nok. Vi kommer til kort ikke bare i forhold til egne idealer, men også i forhold til sammenligninger med de andre.

Ensomhet fører til indre tomhet

Slik blir man fanget i seg selv og mister den andre av syne. Dette bidrar gjerne til en indre tomhet.

Forsøkene på å fylle tomheten kan drive en i mange retninger, men tragisk ofte velger mange å bedøve seg selv med enda flere aktiviteter og rus i stedet for å søke kilder til mening og verdier for retning i livet.

Det siste er en bevisstgjøringsprosess, som trenger tid – man må sette seg selv på dagsordenen, reflektere over hva en lengter etter, hva en drømmer om skal fylle livet, hva en savner og hvilke verdier som skal vektlegges.

Slike ting som gir livet mening.

Legg inn en kommentar