Hjertesaker

En Jesus av den strenge sorten

Den mørkeste natten og den lyseste månen er rett bak oss. Tiden er inne for å feire fødselen til Sønnen. I dette tilfellet Jesus, en meget prisverdig fyr som innførte Tilgivelsen som prinsipp, blant mange andre storartede ting.

Jeg kan likevel ikke fri meg fra tanken på andre store sønner i den mytiske verdenshistorien, jeg har  jo nettopp vært to uker i Egypt og blitt proppet full av fascinerende historier.

Heltebegrepets far

Den aller viktigste i denne sammenheng er den om Horus, opphavet til Helte-begrepet og selve historiefortellingens far.

Horus er sønn av gudeparet Isis og Osiris. Sistnevnte ble drept av sin bror . Sønnen Horus gifter seg med sin mor Isis, som oppfordrer ham til å hevne farens død. Her skiller Horus seg radikalt fra Jesus, det må sies. Til gjengjeld har han bidratt med  inspirasjon til både Ødipus og Hamlet.

Frir oss fra synden

Men Horus var først og fremst kjent for sin kjærkomne evne til å frita menneskene fra deres synder. Og det er ikke den eneste likheten mellom Jesus og Horus. Moren til sistnevnte var også en slags jomfru; Horus ble unnfanget etter farens død (komplisert historie!).   Fødselen hans ble også  annonsert av en stjerne i Øst og overvært av tre vise menn. Horus hadde tolv disipler og utførte mirakler såsom å mette mange med bare ett brød og gå på vannet.

star-winter-clear-christmas
Horus’ fødsel ble også annonsert av en stjerne i Øst.

Jeg kunne ramset opp enda flere punkter som peker mot at Jesus, i følge radikale kulturarkeologer, er en reinkarnasjon av Horus.

Men det er tross alt Jesus vi hedrer i dag, og det vil jeg respektere. Ikke minst fordi jeg er takknemlig over å tilhøre en kulturtradisjon der Toleranse og Tilgivelse står høyt i kurs. Det Nye Testamentet skiller seg sånn sett sterkt fra Det Gamle, der Gud kunne bli rasende og hevne seg på menneskene når de ikke oppførte seg slik det behaget ham.

Syndfloden har flere kilder

Syndfloden var en av metodene og den viste seg å være populær blant guder over hele verden. Historier om den store floden som utrydder menneskene er såpass utbredt,  at min reiseleder på Egyptturen, Freddy Silva, og flere såkalte kulturarkeologer med han, mener at det faktisk inntraff en slik flod i tidenes morgen. Parallelt med at en meteor traff jorden og forårsaket en plutselig ombytting av polene og en følgende styrtsmelting.

En av disse historiene stammer fra sumererne, der halvsøsknene Enki og Enlil slåss om verdensherredømmet . Enlil så på menneskene som sine slaver og ville utrydde dem når de ikke utførte sine oppgaver etter hans vilje. Enki reddet menneskeheten ved å be en av dem samle alle dyr på jorden i en båt.

Fra en annen planet

Intet er nytt under solen, som vi vet, men det er likevel morsomt å tenke på at alle mennesker på jorden, fra Sør-Amerika til Afrika og Kina, har så like historier om vår fantastiske opprinnelse. Og det selv i en moderat tolkning av historiene.

Noen vil gå så langt som å påstå at «førstegenerasjonsgudene», som omtales i de fleste kulturer, kom fra en annen planet og paret seg med menneskene for å få hjelp til  å utvinne gullet deres. Fascinerende teorier som setter fantasien i sving, om ikke annet.

Størst av alt

Men nå er det jul, nettene er lange og kulda har satt inn. Så jeg daler ganske enkelt ned i Bergen, takket være Star Alliance, min datters hyggelige svigerfamilie og min datter, selvfølgelig. Hun er viktigere enn alle gode sønners heltedåder til sammen.

God Jul, alle sammen!

Legg inn en kommentar