Foto: Rune Venjar fra Rusmiddeldirektoratets antrus filmer "Dette eventyret skriver du selv" Ide, manus og regi: Bodil Fuhr
Mellom Linjene

Meningsløse bilder tar Eventyret fra oss

Serieslaven i meg kan noen ganger komme i skade for å se altfor mange episoder før leggetid. Da kan jeg risikere at disse intetsigende karakterene dukker opp i drømmene mine uten annet budskap enn at jeg har sett for mye på skjermen. Og det er litt synd, ettersom drømmer kan være en viktig psykologisk veileder.

Gamle dagers eventyr skulle ikke bare roe barnet for natten og gi dem gode, moralske verdier , men også gi mulighet til å bearbeide vanskelige følelser gjennom de gode og de onde karakterene, spør du en Jungianer. Altså en med spesialkunnskap om psykiater Carl Gustav Jungs teorier om våre skyggesider og vårt unike fellesskap i det kollektivt ubevisste. Derfra henter vi opp bilder som gir en særlig mening for oss, såkalte arketyper. Det er bilder med symbolsk mening.

Piken med fyrstikkene

Da jeg var liten ville jeg høre Piken med Fyrstikkene før jeg sovnet. Jeg gråt som et pisket skinn over den stakkars piken som sitter alene ute i kulden mens alle koser seg innendørs på julaften. Hennes eneste redning er et blaff av varme fra fyrstikkene og håpet om å treffe bestemor i himmelen. Til slutt dør hun og oppnår akkurat dette.

Piken med fyrstikkene i regi av meg og Rusmiddeldirektoratet. Alle foto fra filmene: Rune Venjar
Piken med fyrstikkene i regi av meg for Rusmiddeldirektoratet. Alle foto: Rune Venjar

Meningsløs terror mot et ungt sinn? Noe jeg trengte for å opparbeide empati med de stakkarks fattige?  Eller en eksistensiell førsteleksjon i Sjelens Ubotelige Ensomhet, som bare kan kureres via de høyere makter?

Vanskelig å si, men det er i alle fall en Sjel involvert her, en bevissthet hinsides egoet og fornuftens egosentriske og logiske verdier.

Bildologiens KI

Det samme kan ikke sies om Googles seneste gjennombrudd innen Kunstig Intelligens : Gemini. Dette programmet er i stand til å gjenkjenne bilder og tolke dem. Det virker ganske udramatisk for en legperson som meg når en upersonlig stemme kommenterer en enkelt tegning av en and, som en fugl som trives best i vannet, og den lar seg ikke lure når man klemmer på den og den lager skvike-lyder – det må være en plastikkand man leker med!

Piken med fyrstikkene i regi av meg og Rusmiddeldirektoratet. Alle foto fra filmene: Rune Venjar
Noen bilder snakker med dypere stemme.

Men samme dag min KI-kunnige venninne gjorde meg oppmerksom på denne tekno revolusjonen, hørte jeg på en interessant podcast om Arketyper. Direktøren for et gigantisk arkiv som har katalogisert alle arketyper gjennom tidene, uttrykte bekymring for den mengden med meningsløse bilder vi utsettes for i form av reklame og scrolling på nett.

Antirus kampanje

-Vi mister kontakten med de bildene som faktisk betyr noe, de arketypiske bildene som kan  lære oss noe om den psykologiske prosessen vi alle gjennomgår på vår reise gjennom livet, i følge Singer.

Men hva når bildene blir styrt av en Kunstig Intellingens og matet for å manipulere oss?  Bare et av de dystopiske fremtidsscenarione man kan tenke seg når denne nye tekno-smartingen slipper løs. Ideelt sett burde jo programmererne tar kontakt med nevnte arketypiske arkiv og bli enige om en deal, men sannsynligheten er større for at de bruker den store muligheten for å påvirke menneskers underbevissthet til egen vinning.

Piken med fyrstikkene i regi av meg og Rusmiddeldirektoratet. Alle foto fra filmene: Rune Venjar
Denne piken bruker fyrstikkene sine effektivt.

Jeg var selv inne på tanken da jeg i 1997 vant et anbud fra Rusmiddeldirektoratet om å lage en Antirus-kampanje i form av tre kortfilmer. Til da hadde all deres virksomhet handlet om Informasjon. Om hvor farlig rus var, hva det gjorde med kropp og hjerne, osv. Ren fornuftskommunikasjon, altså.

Bildet vs Ordet

Ungdommer vet det er dumt å ruse seg, men de gjør det likevel, påpekte jeg. Poenget må være å snakke til underbevissheten deres, bruke eventyr fra barndommen, Piken med Fyrstikkene, for eksempel: snu på den triste slutten og oppmuntre dem til å skrive sitt eget eventyr.

Den satt. Jeg vant anbudet og filmene fikk stor oppmerksomhet internasjonalt. Om de hadde noen reell påvirkningskraft på ungdommens rusbruk vet man jo ikke.

Piken med fyrstikkene i regi av meg og Rusmiddeldirektoratet. Alle foto fra filmene: Rune Venjar
Siste flash før hun kaster fyrstikkene og velger den smale vei.

Men bildenes makt over menneskesinnet er uomtvistelig.  For å si det med den Jungianske terapeuten;

-Da Trykkekunsten ble oppfunnet på 1600 tallet og ideer kunne spres langt utover kirkerommet; fulgte tider med opprør og uro; Reformasjonen og 100-årskrigen for eksempel . Men Bildet er en mye mektigere faktor enn Ordet, og med Internet er det særlig bilder vi kommuniserer med. Og hva ser vi? Demokratier på vippepunktet, ja, hele verdensordenen, for den sakens skyld.

Og Googles bildetolker har bare såvidt begynt sin operative virksomhet…

God Påske! Pass opp for påskeegg og andre Arketyper bak Høytiden..

Legg inn en kommentar