Oss i mellom

Å være eller ikke være ? Dannet, altså?

Kan man utslette intellektuell arroganse ved å fjerne en universitetseksamen? Ta bort den obligatoriske Examen Philosophicum , innføre et lignende pensum i ungdomsskolen og voila! Så blir hele folket dannet?

Det synes å være tanken bak Aftenposten- innlegget Ex.Phil: På tide å avskaffe 400 år med arroganse.

Jeg følger forfatteren, Bærums unge Høyre leder, Mathias Opdal Weseth, langt på vei.

På 70-tallet, da jeg tok min ex phil examen, besto den av like deler Psykologi, Filosofi og Logikk. Det siste faget var nyttig i diskusjoner med min gjennomført logiske ingeniørfar; og de to første interesserte meg overmåte.

Hvorfor lærte jeg ikke dette før?

Men først og fremst slo det meg; hvorfor har jeg ikke lært noe om dette på den såkalte Folkeskolen? Jeg ville jo vært mye bedre eslet til å forstå både meg selv og andre om jeg bare hadde visst litt om hvordan psyken er skrudd sammen og menneskesjeler har reflektert over seg selv i århundreder.

Det gir både en høyere himmel og en følelse av tilhørighet i tilværelsen å vite at store tenkere til alle tider har tenkt over hvem de bør være, samtidig som de er tro mot seg selv. Hva nå det måtte være.

Dessuten er det nyttig. Og kanskje bent frem nødvendig for å kunne navigere i en alt mer normfri verden, der det helt og holdent er opptil individet å definere seg selv. Sortere ut konflikter. Og ta de «riktige valgene». Helt uten annnen støtte enn den foreldre og skole kan bidra med i sin ofte tilsvarende hjelpeløshet.

Det hadde spart meg for tid og bekymring.

Det hadde spart meg for mye tid og mange bekymringer.

Og nå ser det ut som om verden har hørt meg. I skolen diskuteres nå innføringen av fag som «Livsmestring» og «Sosial Kompetanse», hørte jeg på radioen her om dagen.

Det er jo fantastisk! Og på høy tid! Fordi almendannelse handler om både matematikk og musikk. Språk og samfunn. Psykologi og Filosofi.

Kompliserte greier som krever et dannet menneske med særlig pedagogiske evner. Ikke minst fordi bare en brøkdel av elevene vil være interessert. Hva skal jeg bruke det til, lissom?

Alle har sitt hierarki.

Men den intellektuelle arrogansen blir man nok ikke kvitt, er jeg redd. Akkurat som intellektuelt anlagte mennesker har sitt eget hierarki for vellykkethet, har børsmeglere sitt. Og håndverkere.

For ikke å snakke om rike mennesker, eller de med «kulturell kapiral», som ofte har vært rike, men ikke er det lenger.

Til gjengjeld er de Beleste, Bereiste og Belevne. De tre Beene man i gamle dager måtte bestå for å passere som et dannet menneske.

Det toget har nok putret forbi i takt med Orientekspressen i en verden der «alle» reiser verden rundt, kommuniserer med tomme floskler og henter kunnskap fra FB feeden.

Men filosofi for alle? JAAA! Hvis man ellers kan finne den ungdomsskolelærer som kunne holde nok fred i klassen og seg selv til å gjennomføre.

 

Én kommentar

Legg inn en kommentar